Moderasjonsordninger

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

 


Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

For at søknaden skal kunne behandles må du legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen kr. 642 700,- pr. år.


Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

 


Kommunen har ansvaret

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse moderasjonsordningene, og de gjelder for barn i kommunale og private barnehager.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon og gratis kjernetid.

 

Følg lenken under for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i Heim.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid