Målsetting
Dette er et trafikksikkerhetstiltak. Ordningen skal sikre at ungdom i alderen 15-22 år kommer seg trygt hjem fra fester eller andre sosiale arrangementer fredager og lørdager. 

Retningslinjer er som følger:

  • Trygt hjem for en 50-lapp er et spleiselag mellom Heim kommune og Trøndelag fylkeskommune, og er rettet mot ungdom fra fylte 15 år, til og med det året de fyller 22 år.
  • Tilbudet gjelder for hjemkjøring fra offentlige fester/arrangement. (med offentlig arrangement menes arrangement som er åpen for allmenheten, der du betaler inngangsbillett, og/eller påmeldings/deltakeravgift) Ordningen gjelder også når hotell og spisesteder i kommunen har offentlige arrangement med påmelding og/eller inngangsbillett/deltakeravgift. Ordningen gjelder ikke privat arrangement og sammenkomster som bursdag og hjemmebesøk.
  • Tilbudet gjelder hjemkjøring alle fredager og lørdager. Tilbudet gjelder etter kl. 22.00.
  • Ordningen gjelder kun hjemkjøring innenfor kommunegrensen. 
  • Ungdommene skal kjøres helt hjem, uansett hvor mange som er med i bilen. Dette gjelder også maxitaxi.
  • Passasjerer og taxi-sentral skal ta sikte på best mulig koordinering, og maksimal utnyttelse av drosje. Dette gjelder både koordinering av bostedsadresser og avreisetidspunkt. Det vil si at drosjesentralen kan endre avreisetidspunkt for best mulig utnyttelse av kapasitet, og bestiller vil få beskjed om dette.
  • Dersom total egenandel overstiger pris på taksameter, betales taksameterpris.
  • Det er i utgangspunktet ikke mulig for personer utenfor målgruppa (eldre/yngre) å sitte på mot betaling dersom det er plass, men her kan det brukes skjønn ved situasjoner der det er svært stor pågang på taxier.
  • Taxi bestilles ved henvendelse til Trøndertaxi på telefon 72 45 18 00  innen kl. 21:00 samme kveld, og at det skal avtales henting og hjemkjøring til egen bopel så raskt som mulig etter 02.00.