Utlevering

 1. Alle barnehager og skoler har lager som dekker behovet til deres elever/barn. 
 2. Rektor/styrer vil  ha ansvar for utlevering og loggføring av utleverte tabletter. Ved en hendelse i skoletiden, vil barna få utlevert tabletter dersom de har samtykket til dette (se samtykkeskjema). 

Ordinære utleveringssteder

Heim helsestasjon på Liabø og Kyrksæterøra (gravide og ammende)

Sodin skole

Halsa barne og ungdomskole

Ven skole

Vinjeøra skole

Svanem skole

Svanem barnehage

Bakkely barnehage

Vinje barnehage

Grøtnes barnehage

Haugatun barnehage

Labbetuss barnehage

Halsanaustan barnehage

Liabø barnehage

Valsøyfjord barnehage

Ven barnehage

 

Hva om det skjer noe utenom åpningstid i skole og barnehager? 


Utenom åpningstid i skole og barnehage vil skoler og barnehager i Heim bli åpnet slik at foreldre kan hente dosen til barna sine. Ved en hendelse henvender en seg til den skole eller barnehage som barnet tilhører. 
Helsestasjonen åpner for utlevering av tabletter til gravide og ammende samt småbarn som ikke er skrevet inn i barnehage eller skole. 
Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek, og det anbefales at alle i målgruppen har jodtabletter tilgjengelig i hjemmet. Da unngår de å måtte dra til barnehage / skole for å hente tabletter om ulykken skjer på helg.

Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.

Fakta om dosering av Kaliumjodid Recip (65mg) tabletter

 

 • Inntak av jodtabletter skal bare skje etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseledelsen varsler berørte enheter.  
 • Tablettene har delekryss for å gjøre dosering til barn lettere.
 • Tablettene kan tygges eller svelges hele.
 • Til spedbarn kan dosen knuses og løses ut i vann, saft eller lignende.
 • Alle over 12 år, gravide og ammende: 2 tabletter
 • Barn 3 — 12 år: 1 tablett 
 • Barn fra 1 mnd til 3 år: 1/2 tablett
 • Nyfødt/yngre enn 1 måned: ¼ tablett (se vedlagt informasjon i dokumentet fra Helsedirektoratet) 
 • Personer over 40 år har svært liten risiko for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen etter eksponering av radioaktiv jod.
 • Jodtabletter skal i utgangspunktet bare ta en gang, men i spesielle situasjoner kan det bli aktuelt med en ny dosering etter 24 timer. Beskjed om slik dosering vil bli gitt av Kriseutvalget for atomberedskap. Dersom det radioaktive utslippet ikke stanses kan ytterligere en dose tas før det er gått 2 døgn. Nyfødte, gravide og ammende SKAL IKKE gis mer enn en dose.

Forsiktighetsregler

De som har allergi mot kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemiddelet, har betennelse i skjoldbruskkjertelen (threoiditt), har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen, eller har hudsykdommen Dermatitis Herpetiformis skal ikke ta jodtabletter. 

For mer informasjon kan du besøke www.dsa.no eller se videoen under.