Varslingsliste kriseledelsen

Disse varsles i prioritert rekkefølge:

 

1. Kommunedirektør

Ola Morten Teigen

E-post

Tlf: 992 57 050 

2.  Assisterende kommunedirektør

Anita Ørsal Oterholm

E-post

Tlf: 938 55 035 

3. Kommunalsjef Økonomi

Gunn Hege Kjørsvik

E-post

Tlf: 416 64 051

4. Kommunalsjef Helse, Omsorg, Familie

Inger Lise Waade

E-post

Tlf: 950 45 743

 

6. Sektorsjef teknisk

Magne Jøran Belsvik

E-post

Tlf: 413 33 353

7. Beredskapskoordinator

Eirik Johansen

E-post

Tlf: 413 03 348

8. Assisterende beredskapskoordinator

Tiffany M. Opsahl

E-post

Tlf: 928 38 843

9. Kommuneoverlege

Cecilie Hatlenes

E-post

 

10. IKT-leder

Oddvar Løfaldli

Tlf: 919 98 814

E-post

Ordfører varsles av Kommunedirektør / Ass. Kommunedirektør

Arbeidsoppgaver

 

 • avklare ansvarsforhold til politimyndighet
 • skaffe seg oversikt over hendelsen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for kommunen og innbyggerne
 • varsle Statsforvalteren i Trøndelag
 • holde en løpende kontakt med Politi,  Lokal redningssentral (LRS) og Statsforvalter
 • innkalle ledere av faginstanser etter behov
 • iverksette ulike tiltak (informasjon/evakuering/forpleining o.a)
 • iverksette kommunale fagplaner
 • lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats, og utnytte alle tilgjengelige ressurser
 • yte nødvendig hjelp til kriserammede, iverksette nødvendige tiltak for å verne liv, verdier og miljø samt hjelp ved behov for opprydding/utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser
 • holde oversikt over brukte ressurser
 • beslutte når beredskapen kan nedtrappes, eventuelt avvikles.