Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur, idrett og fritid

For arrangører under korona-situasjonen

Med hjemmel i Smittevernloven §4.1, er det generelt forbud mot større arrangementer frem til 15. juni. Reglene tilsier at arrangementer ikke skal overskride 20 personer samlet for arrangementer i privat regi mot 50 deltakere på arrangement med ansvarlig arrangør på offentlig sted.

For mer informasjon om de nasjonale føringene følg denne lenken. 

Det kan likevel åpnes for aktivitet så fremt aktørene har en god smittevernplan, og en plan for hvordan laget/organisasjonen har tenkt å overholde kravene fra FHI og kommunen.

Det er kommunen selv som har stengt ned aktiviteten, og kommunen selv som gir tillatelse til å åpne opp for aktivitet.

Heim kommune vil kunne gi råd og ber om at den som er usikker og sitter med spørsmål kontakter kommunen ved Reidar Klungervik, mobil 976 96710, e-post: reidar.klungervik@heim.kommune.no

 

Aktuelt

fritidsklubb

Fritidsklubben åpner forsiktig dørene i morgen

Hipp-hurra! I morgen åpner vi forsiktig dørene for ungdommene våre på fritidsklubben!

Vi åpner for ungdomsgrupper på 8 stykker, og kjører 2 grupper med ungdommer onsdager og fredager.

Lottstift

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no     

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Søknad om treningstider i idrettshaller og svømmebasseng

Året 2020 har blitt et annerledes år for oss alle sammen, med kommunesammenslåing og pandemi. Som følge av dette er en del ting havnet på etterskudd, deriblant fordeling av faste treningstider. Vi beklager dette på det sterkeste, men vi jobber nå så hardt vi kan for å få dette klart før skoleslutt.

På nåværende tidspunkt vet vi ikke når haller, svømmehaller og samfunnshus vil åpne igjen. Alle som har et ønske om trenings/øvingstid bes sende søknad til booking@heim.kommune.no innen 3.juni 2020.

Det vil bli et fordelingsmøte den 15.juni der fordelingen av treningstider kan drøftes. Oversikt over forslag til fordeling og innkalling til dette møtet vil bli sendt ut til alle søkere etter vi har mottatt søknadene.

Følg lenken for å laste ned søknadsskjema.