Denne nettesiden:

Leverandør: Custom Publish
Åpne tilgjengelighetserklæring for denne nettsiden

Merknad: Flere brudd/forekomster er nå rettet. Heim kommune jobber sammen med leverandøren for å utbedre våre nettsider.


 

Min kommune

Leverandør: KS Fiks
Åpne tilgjengelighetserklæring for Min kommune


 

Kommune-Kari (chatbot)

Leverandør: Boost.ai
Åpne tilgjengelighetserklæring for Kommune-kari
 


BookUp (bookingsystem for leieobjekter)

Leverandør: BookUp/Prokom
Åpne tligjengelighetserklæring for BookUp