Oppgaver for enheten

Enhetens primære oppgave vil være å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

 

Organisering i Heim kommune

Den rådgivende enheten for russaker kan organiseres slik kommunen selv finner det hensiktsmessig. I Heim kommune er oppgaven lagt til Psykisk helse og rus.