Beskrivelse

Legetjenesten i Heim er lokalisert på to steder, Liabø og Kyrksæterøra. 

Kommunen samarbeider med 10 andre kommuner om legevakt på kveld/natt samt lø/sø og helligdager. Legevakten er lokalisert ved Orkdal sjukehus og kalles LIO.

Legejenesten omfatter 5 driftsavtaler (stillinger).

Oppgaver tillagt legetjenesten:

  • Legevakt
  • Fastlege - timebestilling
  • Medisinsk-faglig rådgivning til kommunen
  • Miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Deltakelse i tverrfaglige team sammen med øvrig fagpersonell
  • Medisinsk tilsyn ved sykehjem og kommunehelsetjeneste
  • Helsestasjonslege og lege i skolehelsetjenesten
  • Medisinsk-faglig ansvar i bedriftshelsetjenesten 

Målgruppe

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Innbyggere fra andre kommuner kan stå på fastlegeliste til leger i Heim kommune.

Kriterier/vilkår

Timebestilling: Alle som står på fastlegeliste ved legesenteret.  Øvrige må henvende seg til egen fastlege.

Øyeblikkelig hjelp: Alle som søker hjelp ved legesenteret.

Priser

I henhold til regulativ fastsatt i forhandlinger mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norske Lægeforening.

Samarbeidspartnere

Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon og sosial- og barneverntsjenesten.

Krav og rett

Krav til oss:

Kommunen skal sørge for at tjenesten er tilgjengelig.

Krav til søker:

Må møte til avtalt time. Timebestilling uten oppmøte vil medføre at en blir belastet for egenandel.

Hvis vi svikter:

Den som mener seg feilbehandlet eller på annen måte er misfornøyd med behandlingen, kan klage saken inn for Helsetilsynet i Trøndelag.

Klage

Helsetilsynet i Trøndelag. 

Kontaktinformasjon

Timebestilling: tlf.: 72 45 00 30

Legevakt/Øyeblikkelig hjelp: tlf. 116 117

Akutt: 113