Naturen i Heim er preget av variasjoner og mangfold og det samme er muligheten til å drive friluftsliv. Naturgrunnlaget og tettstedenes geografiske plassering i kommunen legger til rette for naturopplevelser.

Avstanden fra fjord til fjell og skog er kort og fotturer i fjellet er viktige for innbyggerne i kommunen. Heims høyeste fjell Ruten (1030 moh) er et populært turmål for toppturentusiaster både sommer og vinter.

Jakt og fiske opptar mange i Heim. Storviltjakt, og spesielt hjortejakt er den økonomisk mest viktige jaktformen og årets høydepunkt for mange. For andre er rypejakt og annen småviltjakt av størst viktighet.