Regionalt samarbeid

Når det gjelder forvaltningen av hjortevilt er kommunen medlem av en større region sammen med Aure og Heim. Sentrale arbeidsoppgaver innen regionsamarbeidet er:

  • Avskytingspolitikk
  • Beiteundersøkelser
  • Bestandsplan- og driftsplanarbeid.

Viktige oppgaver

  • Oversikt over hjorteviltstammene med tanke på beitegrunnlag og skade på innmark og skog.
  • Organisering av dagens hjorteviltvald i bestandsplanområder.
  • Arbeide for en god felles forvaltningspolitikk innad i kommunen samtidig som en samarbeider med nabokommuner. 
  • Sikre vilthensyn i kommunal arealforvaltning.