Flyktninghelseteamet ble opprettet i Heim kommune i 2020 og er et samarbeid mellom NAV Heim, Helsestasjon, Psykisk helse og rus, Barneverntjenesten og legetjenesten v/ kommuneoverlegen.

Flyktninghelseteam.pdf

flyktninghelseteam (2).png