Tilskuddsportalen

Trenger fotballaget til poden nye drakter? Hvem gir støtte til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? 

Heim kommune har inngått en avtale med tilskuddsportalen slik at alle våre lag og foreninger effektivt kan finne og søke tilskudd til sine aktiviteter.

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Portalen gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Tilskuddsportalen oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via en informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av Tilskuddsportalens team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Åpne Tilskuddsportalen

Tilskudd til lag og organisasjoner (kulturmidler)

Kommunen har også for 2024 avsatt midler til lag og foreninger.

Lag og organisasjoner i Heim kommune kan søke om tildeling av disse midlene.

Søknadsfristen er 01.06.24

Ordningen blir annonsert i aviser, vår hjemmeside og på Facebook når søknadsfristen nærmer seg.

Tilskudd til kultur- og arrangement

Hovedformålet med fondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme og utvikle kulturlivet i alle deler av Heim kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til ordinær drift.

Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet, er lag og foreninger, enkeltpersoner, grupper og prosjekter. Det gis bare støtte til aktører som har allmennyttige formål, og tiltak som er åpne for allmennheten. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangement.

Retningslinjer for kultur- og arrangementsfond

Tilskuddordninger til frivillige organisasjoner

 • Kulturmidler
 • Tilskudd til enkelttiltak
 • Tilskudd til integreringsfremmende tiltak - lag og foreninger (søknader behandles fortløpende)
 • Tilskudd til 17. mai arrangement
 • Tilskudd til forsamlingshus (søknadsfrist 1.juni)
 • tilskudd til idrettsanlegg
 • tilskudd til drift av lysløyper og oppkjøring av skispor (søknadsfrist 1.juni)

Spillemidler

Fristen for å søke spillemidler er 15. oktober. Her finner du informasjonsside om spillemiddelordningen.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning, som skal gi alle skoleelever kulturopplevelser utført av profesjonelle.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er et kulturtilbud for seniorer. 

Stipend og priser

 

 • Idrettsstipend
 • Kulturstipend for ungdom
 • Frivilligprisen
 • Kulturpris
 • Ungdommens kulturpris

Retningslinjene finner du i boksen "Dokumenter og retningslinjer". Skjemaene finner du i skjemaboksen nederst på siden.