Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for utgifter, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for formannskapet. Formannskapet kan endre kommunedirektørens forslag og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

 

Økonomiplan 2024 – 2027 / Årsbudsjett 2024

Økonomiplan 2027 – 2027 / Årsbudsjett 2024 ble vedtatt av Heim kommunestyre i møte 14.12.2023, sak 54/23.

Klikk her for å åpne Økonomiplan 2024 - 2027 / Årsbudsjett 2024


Økonomiplan 2023 – 2026 / Årsbudsjett 2023

Klikk her for å åpne Økonomiplan 2023 - 2026 / Årsbudsjett 2023


Handlingsplan 2022 – 2025 / Årsbudsjett 2022

Klikk her for å åpne Handlingsplan 2022 - 2025 / Årsbudsjett 2022


Handlingsplan 2021 – 2024 / Årsbudsjett 2021

Klikk her for å åpne Handlingsplan 2021 - 2024 / Årsbudsjett 2021


Handlingsplan 2020 – 2023 / Årsbudsjett 2020

Klikk her for åpne Handlingsplan 2020 - 2023 / Årsbudsjett 2020