Krise og selvmordstanker

Når du er i krise og/eller opplever selvmordstanker er det viktig å vite at det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, og ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

Dersom du er bekymret for noen med selvmordstanker kan du også ta kontakt.

Her får du hjelp ved selvmordstanker:

Akutt selvmordsfare

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker.

  • Ring nødnummer 113

 

Fastlege

Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegene har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid.

Heim kommune har to legekontor.

Hemne legekontor, tlf. 72 45 00 30.

Halsa legekontor, tlf. 71 55 96 50.

 

Lokal legevakt

Dersom det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt, tlf. 116 117.

 

Andre tjenester i kommunen

 

Psykisk helse og rus

 

Helsestasjon for ungdom

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

 

Hjemmebaserte tjenester

 

Spesialisthelsetjenesten

Noen ganger kan det være behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten. Ved moderat til alvorlig problematikk kan fastlege henvise deg til:

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP)

Distriktspsykiatrisk senter

Østmarka, akuttseksjonen

 

Hjelpetelefoner

I tillegg til det offentlige hjelpeapparatet finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har selvmordstanker.

Se https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker for oversikt.