Krisesenteret er et lavterkeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning. 

Krisesenteret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt og du trenger ingen henvisning fra lege eller andre etater for å ta kontakt. 

Alle som jobber ved krisesenteret har taushetsplikt. 

Hos krisesenteret får du et trygt og midlertidig bosted i en akuttfase. Botilbudet skal føles som et hjem i en sårbar situasjon. Krisesenteret er her for å gi deg hjelp og støtte hvis du føler at du og eventuelt dine barn er i fare, og trenger en trygg havn.