Krisesenteret er et lavterkeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning. 

Krisesenteret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt og du trenger ingen henvisning fra lege eller andre etater for å ta kontakt. 

Alle som jobber ved krisesenteret har taushetsplikt.