Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)

Dette er høyaktuelt i tiden fremover med både fester, leirsamlinger, idrettsarrangementer, russetid og enkelte utenlandsreiser med mer. 

FHI har derfor nå laget et informasjonsark til ungdom. 

https://www.fhi.no/ss/hjernehinnebetennelse/

Hvorfor er det viktig å beskytte seg?

  • Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en alvorlig sykdom 
  • Sykdommen kommer plutselig og du kan bli raskt dårlig 
  • 1 av 10 av de som blir syke dør, og 1 av 3 får varige helseskader

Hvordan kan du beskytte deg?

Det viktigste du kan gjøre er å ta vaksine. Det finnes to ulike typer vaksine:

  • ACWY-vaksine: Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y og som gir beskyttelse mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Denne vaksinen er anbefalt til alle ungdommer i alderen 16-19 år. Vaksinen koster i underkant av 400 kr (nok med en dose). Alle elever ved videregående skole i Heim kommune har fått tilbud om denne vaksinen. Har du tidligere takket nei, men ombestemt deg, bes du ta kontakt med helsesykepleier på skolen. 
  • B-vaksine: Denne koster i underkant av 1000 kr per dose (du trenger to doser for å være fullvaksinert). I tillegg kan det koste noe å få satt vaksinen, avhengig av hvor du vaksineres. 

Med dagens smittesituasjon vil ACWY-vaksinen gi bredest dekning i aldersgruppen 16-19 år. Derfor er det denne vaksinen som først og fremst anbefales til ungdom. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som har gitt sykdom i Norge de siste årene (A, B, C, W og Y) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene. Smittesituasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi. Forekomsten av de ulike serogruppene kan være annerledes i andre land. Ved reiser til land utenfor Norden som innebærer økt risiko for smitte med meningokokkbakterien, f.eks russeturer og andre reiser som inkluderer festing og tett samvær med andre ungdommer over flere dager, bør behovet for meningokokk B-vaksinasjon vurderes nøye.

Vaksiner i god tid:

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. I Heim kommune fikk alle som går på videregående her tilbud om ACWY-vaksinen før jul i 2023 og de som takket ja er derfor dekket med denne. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinene gir beskyttelse. Meningokokkvaksiner gir beskyttelse i ca. 5 år (ca. 10 år for ACWY-vaksinen Nimenrix som vi har benyttet i Heim de siste årene).

Vaksiner er reseptpliktige og i Heim må du ta kontakt med fastlege for å få resept på vaksinen (dersom du ikke er videregående- elev i Heim kommune og kan få tilbudet om ACWY-vaksinen via helsesykepleier). 

Andre forebyggende tiltak:

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres ved å følge disse rådene: 

  • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger hvile.
  • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din og unngå overdreven skriking. Unngå snus, aktiv og passiv røyking
  • Unngå for mye alkohol og bruk av andre rusmidler. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan f.eks forveksles med tegn på for mye alkohol.
På bildet: Illustrasjon. Hjerte og stetoskop

På bildet: Illustrasjon. Hjerte og stetoskop

Sist oppdatert 16. april 2024