Hemne legesenter

Hemne legesenter er samlokalisert med andre helsetjenester, inkludert fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Legesenteret har 5 fastlegehjemler og 1 LIS1 (turnuslege). Legene ved senteret har legevakt mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

I åpningstiden kan fastlegen din kontaktes på telefon 72 45 00 30

Alle som henvender seg til legesenteret, enten via telefon 72 45 00 30, eller i ekspedisjonen før kl. 15.30 på hverdager, har krav på øyeblikkelig hjelp på legesenteret.

For nettbestilling av resepter og stille spørsmål til legen: besoklegen.no

 

Normale åpningstider:

Ekspedisjon:
08.30 - 11.30 - 12.30 - 15.30
Telefon:
08.15 – 11.00 og fra 12.30 – 15.00.
Laboratoriet:
08.30 - 11.30 - 12.15 - 15.30

Sendeprøver tas alle dager fram til kl. 14.30. 
Det tas ikke prøver etter kl. 11.30 på fredager.
​Det tas ikke blodprøve til klinisk farmakologi ved St.Olav på fredager.  

 

 

Halsa legekontor

Halsa legekontor er lokalisert ved servicetorget på Liabø. 

 

Normale åpningstider:

kl. 08.00 - 15.30 mandag-fredag.

Telefon: kl 08.00 – kl: 12.00

Fastlegen din kontaktes på telefon: 71 55 96 50

Alle som henvender seg til legesenteret, enten via telefon  71 55 96 50, eller i ekspedisjonen før kl. 15.30 på hverdager, har krav på øyeblikkelig hjelp på legekontoret.

For nettbestilling av legetime: 

https://helserespons.no/web/halsa/internettbestilling/

 

 

Legevakt

Når du trenger legehjelp:

Hvem skal du ringe:

  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
  • Hvis du trenger å komme i kontakt med Legevakten i Orkdalsregionen, og befinner deg utenfor regionen er det lokale nummeret 72 47 99 50
  • 113 når det er akutt og står om liv.

Både det lokale og nasjonale nummeret besvares døgnet rundt. 

Bytte fastlege

Følg lenken for mer informasjon om bytting av fastlege:

Helsenorge - bytte fastlege