Hemne legesenter

Hemne legesenter er samlokalisert med andre helsetjenester, inkludert fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Legesenteret har 5 fastlegehjemler og 1 LIS1 (turnuslege). Legene ved senteret har legevakt mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

I åpningstiden kan fastlegen din kontaktes på telefon 72 45 00 30

Alle som henvender seg til legesenteret, enten via telefon 72 45 00 30, eller i ekspedisjonen før kl. 15.30 på hverdager, har krav på øyeblikkelig hjelp på legesenteret.

For nettbestilling av konsultasjon og resepter og stille spørsmål til legen: besoklegen.no

 


Normale åpningstider:

Ekspedisjon:
08.30 - 11.30 - 12.30 - 15.30
Telefon:
08.15 – 11.00 og fra 13.00 – 15.00.
Laboratoriet:
08.30 - 11.30 - 12.15 - 15.30

Sendeprøver tas alle dager fram til kl. 14.30. 
Det tas ikke prøver etter kl. 11.30 på fredager.
​Det tas ikke blodprøve til klinisk farmakologi ved St.Olav på fredager.  

Halsa legekontor

Legekontoret har 2 fastlegehjemler og 1 LIS1 (turnuslege). 


Normale åpningstider:

kl. 08.00 - 15.30 mandag-fredag.

Telefon: kl 08.00 – kl: 12.00 og 13.00 - 14.00

Fastlegen din kontaktes på telefon: 71 55 96 50

Alle som henvender seg til legesenteret, enten via telefon  71 55 96 50, eller i ekspedisjonen før kl. 15.30 på hverdager, har krav på øyeblikkelig hjelp på legekontoret.

legevakt

Legevakt

Utenfor fastlegens åpningstid kan du ringe legevakten på 116117, om det er noe som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner. Du får kontakt med helsepersonell som er trent på å vurdere alvor og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre.

Dersom du tror du har fått i deg eller på annen måte har vært i kontakt med noe som kan være giftig kan Giftinformasjonen gi gode råd om hva som bør gjøres, ring det nasjonale 22 59 13 00 (døgnåpent).

Står det om liv og helse må du ringe til nødtelefon 113!

 

Heim kommune deltar i to legevaktordninger. Legevakt i Orklandsregionen (LiO) og HAS interkommunale legevakt. 

Legevakten i Orklandsregionen er et felles tilbud for kommunene Heim, Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Hitra og Frøya. LiO er lokalisert på Orkdal sjukehus på Orkanger (Ny adresse fra 1.februar: Tunvegen 15, 7320 Fanrem).

HAS interkommunale legevakt, inkl Øyvakt er et samarbeid mellom kommunene Heim, Aure og Smøla og dekker den gamle Halsa kommune.

 

Valg av legevakt

Når du ringer 116117 , vil du få et valg om å trykke 1 eller 2, utfra hvilken legevakt du skal til.

Gamle Hemne kommune og legevakta på Orkanger: trykk 1

Gamle Halsa kommune og Øyvakt : trykk 2

Dersom innringer ikke rekker å trykke på 1 eller 2, vil tlf samtalen automatisk settes over til Legevaktsentralen ved LiO. Samtalen kan da styres til riktig Legevaktsentral.