Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1).

 

Midlertidige åpningstider alle avdelinger:

Hovedbiblioteket: tirsdag 10-16, onsdag 10-16 og torsdag 14-19

Avdeling Halsa: mandag 14-18.30, onsdag 14-18.30 og fredag 10-15.00 

Avdeling Vinjeøra: Stengt.