Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Nødvendig vedlikeholdsarbeid ved Eidsneset vannbehandlingsanlegg

På grunn av nødvendig vedlikehold ved Eidsneset vannbehandlingsanlegg, vil vi fra i dag mandag 27. mai 2024 til onsdag 29. mai 2024 måtte produsere vann fra Rovannet reserveanlegg på nett. 

Rovannet reserveanlegg har ingen fargefjerning og vannet vil derfor oppleves med en synlig farge ut til abonnenter. Det presiseres at vannet fremdeles vil være trygt å bruke til drikke og matlaging.

Heim kommune beklager ulemper dette måtte medføre for våre abonnenter. 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:  Teknisk vakt 900 19 588/ avd. leder 415 21 439

Illustrasjonsbilde: Vann i springen

Arbeid med ledningsfornyelse er i gang

Slettås VA Teknikk skal på oppdrag fra Heim kommune renovere 280 m med eldre betongledning. Det utføres med å legge en strømpe inn i eksisterende ledning, det medfører at avløp tidvis vil være avstengt mens jobben pågår. Les mer om ledningsfornyelse: https://kjeldaas-as.no/ledningsfornyelse/

Ved stenging av kommunale veger blir omkjøring skiltet. 

Husstander og andre som blir direkte berørt vil motta varsel per SMS. 

Jobben vil foregå fredag 24.11, lørdag 25.11 og mandag 27.11 

På bildet: Utsnitt av området som arbeidet skal foregå i.

Stenging av Vågveien i forbindelse med skifte av stikkrenne

Heim kommune skal bytte en skikkrenne i Vågveien ved Hellandsjøen, arbeidet vil medføre stenging av KV 1295 Vågveien.

Det vil bli omkjøring for personbiler og nødetater, via FV 680 og Vågsetra (omkjøring er vist på kart).

Veien stenges onsdag 18. oktober kl. 09:00 og åpnes fredag 20. oktober kl. 12:00

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Heim kommune
Inge Heimsbakk  
Telefon: 415 21 439

Entreprenør
Stig Arve Helland  
Telefon: 452 14 967

Bilde: Kartutsnitt Vågveien

Tilskudd til private veier

Heim kommune har vedtatt at det skal utbetales tilskudd til private veier. Det utbetales tilskudd kun etter søknad fra etablerte veilag eller grunneiere som har vedlikeholdsplikt for private veier fram til helårsboliger. 

Søknadsfristen er i år satt til 01. november. Fra og med neste år, når ordninga kommer i normalt gjenge, blir søknadsfristen satt til utgangen av april.

På bildet: Illustrasjonsbilde (Nesøyan skogsbilvei)

Oppdatering angående stenging av Hasselveien

Arbeidet er i ferd med å ferdigstilles i denne omgang og veien åpnes fredag 01.09.23. Veien er å regne som grusvei frem til asfaltering finne rsted i 2024. Dette for å sikre best mulig kvalitet på resultat av asfalteringen. 

På bildet: Kartutsnitt med rød linje der veien er stengt

Varsling av vegarbeid som kan medføre støyulemper for nabo

Vedlikehold av veger og gater må ofte utføres om natten for å begrense ulempene for trafikkavviklingen. Enkelte av vedlikeholdsteknikkene som benyttes kan ha et høyt støynivå som skaper ulemper og kanskje hindrer nattesøvn for nabo. 

Veidekke Industri AS utfører oppdraget og følgende veier er berørt av arbeidet: FV680, FV6432, FV6430 (se strekning på bildet). 

Oppdrag: Asfaltfresing og reasfaltering. 

Arbeidet foregår i perioden 24.08.23 - 09.09.23 i tidsrommet 20.00 til 06.00. 

På bildet: Kartutsnitt med markering av områder som blir berørt av veiarbeid.