Demensteamet i Heim kommune består av demenskoordinator Bjørg Randi Sallaup Halse, samt sykepleierne Anja Mjønesaune Tøndel og Målfrid Belsvik Lund. 

Demensteamet er et lavterskeltilbud, som betyr at alle med spørsmål om demens kan ta kontakt, så vil vi gjerne komme med tips, råd og informasjon. Demensteamet kan kontaktes av personer som selv mistenker at de kan ha demens, deres pårørende, eller henvises fra fastlege og spesialisthelsetjenesten etter endt utredning. All bistand fra Demensteamet må samtykkes til fra den det gjelder.

Sammen med den enkeltes fastlege kan Demensteamet bistå i utredning av demenssykdom ved hjelp av utredningsverktøy utviklet for bruk av helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Etter endt utredning, og stadfesting av diagnose, kan Demensteamet tilby halvårlig oppfølging med samarbeidsmøter og/eller hjemmebesøk. Slik kan vi sammen snakke om hvordan hverdagene går og evaluere om det er behov for nye tjenester, eller andre endringer. Denne oppfølgingen er for å best mulig kunne tilby riktig tjeneste til riktig tid.

Kommunen arrangerer Pårørendeskole både på Liabø og Kyrksæterøra. Dette tar vi sikte på å gjøre årlig, alt etter behov. Etter endt Pårørendeskole får deltakerne tilbud om å delta i samtalegrupper for pårørende til personer med demens, både på Liabø og Kyrksæterøra.

Demensteamet kan anbefale nettsidene til Aldring og Helse, samt Nasjonalforeningen for Folkehelsen som tilbyr mye informasjon om demens.