Demensteamet i Heim kommune består av ergoterapeut og demenskoordinator Ingrid Blakstad Folgerø, sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg Bjørg Randi Sallaup Halse og den enkelte brukers fastlege.

Tilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning. Ved behov ta kontakt med Demenskoordinator.

Teamet jobber med utredning og oppfølging av personer med kognitiv svikt og deres pårørende.

I tillegg står de som arrangør av Pårørendeskole og Samtalegrupper for personer med demens og deres pårørende.