Demensteamet

Demensteamet i Heim kommune består av demenskoordinator Bjørg Randi Sallaup Halse, samt sykepleierne Anja Mjønesaune Tøndel og Målfrid Belsvik Lund. 

Demensteamet er et lavterskeltilbud, som betyr at alle med spørsmål om demens kan ta kontakt, så vil vi gjerne komme med tips, råd og informasjon. Demensteamet kan kontaktes av personer som selv mistenker at de kan ha demens, deres pårørende, eller henvises fra fastlege og spesialisthelsetjenesten etter endt utredning. All bistand fra Demensteamet må samtykkes til fra den det gjelder.

Sammen med den enkeltes fastlege kan Demensteamet bistå i utredning av demenssykdom ved hjelp av utredningsverktøy utviklet for bruk av helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Etter endt utredning, og stadfesting av diagnose, kan Demensteamet tilby halvårlig oppfølging med samarbeidsmøter og/eller hjemmebesøk. Slik kan vi sammen snakke om hvordan hverdagene går og evaluere om det er behov for nye tjenester, eller andre endringer. Denne oppfølgingen er for å best mulig kunne tilby riktig tjeneste til riktig tid.

Demensteamet kan anbefale nettsidene til Nasjonalt senter for Aldring og Helse, samt Nasjonalforeningen for Folkehelsen som tilbyr mye informasjon om demens.

Pårørende skole

Kommunen arrangerer Pårørendeskole både på Liabø og Kyrksæterøra. Dette tar vi sikte på å gjøre årlig, alt etter behov. Etter endt Pårørendeskole får deltakerne tilbud om å delta i samtalegrupper for pårørende til personer med demens, både på Liabø og Kyrksæterøra.

 

HVORFOR PÅRØRENDESKOLE? 
Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende. 

 

MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN 

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene. 
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon. 
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner. 
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

 

For mer informasjon om hverdagen som pårørende besøk: nasjonalforeningen.no

Plakat: Et mer demensvennlig samfunn. Logo Nasjonalforeningen for folkehelsen
Plakat: Et mer demensvennlig samfunn. Logo Nasjonalforeningen for folkehelsen

Gratis kurs - Et mer demensvennlig samfunn

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir hverdagen mye enklere for alle som er berørt av demens. 

Heim kommune jobber for å være et mer demensvennlig samfunn og har inngått en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om kurset: Et mer demensvennlig samfunn. Kurset, som er gratis, tilbys ansatte i Heim kommune og næringslivet.

 

Planlagte kurs i et mer demensvennlig samfunn:

Åpent til alle

 

Info om kurset:

Målgrupper:
Kurset er i utgangspunktet rettet mot næringslivet, organisasjoner og offentlige instanser. 

Hvorfor kurs om demensvennlig samfunn?:

  • Kurset tar for seg hvordan du/din bedrift eller organisasjon kan gi best mulig service til personer med demens
  • Økt kunnskap kan føre til at personer med demens blir tryggere og kan oppleve verdighet
  • Med økt kunnskap om hvordan du møter personer med demens, både i jobbsammenheng og privat, kan utfordringer i din arbeidsdag blir enklere å mestre

Varighet:
1,5 timer

Når/hvor:
Vi holder kurset hos din bedrift/organisasjon etter avtale

Kostnad
Kurset er gratis

Bevis 
Alle deltakere får kursbevis

Demensvennlige bedrifter/servicenæringer
Når minst 50% av bedriftens ansatte har gjennomført kurset får bedriften et klistremerke som de kan henge lett synlig. Dette kan være et konkurransefortrinn for bedriften.

Vil du vite mer eller bestille kurs?
Ta kontakt med oss i demensteamet (kontaktinfo til høyre)