Offentlige anskaffelser over 100.000 kr. eks. mva. omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I Heim kommune skal kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (Mercell TendSign) brukes til å gjennomføre disse anskaffelsene.

Informasjon om anskaffelser er nærmere beskrevet i Heim kommunes innkjøpsreglement.

Terskelverdi og Doffin

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi er kunngjøringspliktige og skal lyses ut på Doffin. (Via kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy Mercell TendSign). Innkjøp over EU’s terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen. For mer informasjon om gjennomføring av anskaffelser, se www.anskaffelser.no

Innkjøpssamarbeid

Økonomitjenesten/innkjøp er kommunens ressurs- og kompetansesenter for innkjøp. Vi administrerer felles innkjøpsavtaler der hvor kommunen kan oppnå markedsmessige og administrative fordeler.

Heim kommune er tilknyttet Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsordning.
Lyngen kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeid på forsikring.

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med.

E-handel

Heim kommune benytter Visma som ehandelsportal.

Økonomitjenesten/innkjøp er brukeradministratorer, mens de enhetene selv foretar innkjøp.

Kunngjøringer - for leverandører

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Heim kommune ligger tilgjengelig på

Doffin/ TED

Rammer

Heim kommune gjennomfører sine innkjøp i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter.