Hva kan kreftteamet hjelpe deg med

Kreftteamet skal hjelpe deg å koordinerer tilbud til deg som har, eller har hatt kreft og dine pårørende.

Er tilgjengelig for pasient og pårørende som trenger råd eller noen å snakke, med i alle faser av sykdommen.

Koordinerer tjenester mellom NAV, fastlege, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleien og palliativt team.

Kreftteamet i Heim kommune består av kreftsykepleier og kreftkoordinator Laila Lund, kreftsykepleier Mariann Espeland og Kreftsykepleier Bjørg Mary Henden.