Formålet

Formålet med miljøledelse er bevist forbruk. Da er det uunngåelig at man også sparer tid og penger i tillegg til miljøet. Stiftelsen Miljøfyrtårn er Norges største sertifiseringsordning for virksomheter som tar miljøansvar, og over 9 800 norske bedrifter er godkjente etter denne standarden (per 01.07.23). For at norske bedrifter skal tilpasse seg stadig større krav til miljøansvar som etterspørres i markedet, synes miljøsertifisering å bli et nødvendig kvalifikasjonskrav. Milijøfyrtårn-sertifisering kan brukes i anbud hvor det kreves miljøsertifisering og vil også forbedre omdømme til virksomheten.

Sertifisering

EU-kommisjonen har likestilt Miljøfyrtårn-sertifisering med EMAS og ISO 14001-sertifisering. EUs gjennomføringsavtale (EU 2017/2286) er gjort kjent for medlemslandene. Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter som konkurrerer i utlandet, kan nå lettere dokumentere miljøansvar ved å vise til et internasjonalt anerkjent Miljøfyrtårn- sertifikat, samt det engelske Eco- Light house (ELH). 

Miljøfyrtårn er meget godt egnet til SMB pga. målrettete kriterier tilpasset virksomhetens bransje. Alt arbeid foregår i et eget webportal som gir god oversikt.

Heim kommune er tilsluttet Miljøfyrtårn-ordningen. Det vil si at kommunen legger til rette for at virksomheter kan sertifisere seg. Derfor har kommunen en avtale med godkjent Miljøfyrtårn-sertifisør Jorulf Gumdal, som sertifiserer på vegne av kommunen. I tillegg er det en godkjent Miljøfyrtårn-konsulent i kommunen som kan bistå virksomheter i prosessen mot sertifisering.

 • Allvekst AS
 • Aquaprodukter AS
 • Bakken VVS AS
 • BDO AS, avd. Kyrksæterøra
 • Bedriftshelsa SA Kyrksæterøra
 • Belsvik Elektro AS
 • Blakstad Auto AS
 • Blakstad Olje AS
 • Gas Trans Hemne AS
 • Helen Hartel Rådgivning AS
 • Hemne Blikk AS
 • Hemne Sparebank
 • Hemne Tannklinikk
 • Jernia Kyrksæterøra
 • Kyrksæterøra Videregående Skole
 • Lian Trevarefabrikk AS
 • Lomundal Transport AS
 • Melke-Rampen AS
 • Sodvin AS, avd. Kyrksæterøra
 • Vinmonopolet Kyrksæterøra

 

Mulighet for å søke tilskudd

Næringsfond

Næringsfondet er en støtteordning som kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner med formål å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling i Heim kommune.

Midler fra næringsfondet kan tildeles inntil 5 bedrifter i året for arbeid med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Beløp per bedrift er kr 20 000.

 • Det er et rent bidrag, ikke relatert til prosent av kostnader. Det er tilstrekkelig å dokumentere kostnader likt med innvilget beløp.
 • Dette er også en komme-i gang-støtte, men gjelder miljøsertifisering.
 • Tanken er at en virksomhet skal kunne leie, for eksempel en miljøfyrtårnkonsulent, for kartlegging av videre arbeid mot sertifisering.

Les mer om dette her: Vedtekter Heim næringsfond