Skal du søke eller ønsker å tilby ungdommer sommerjobb?

Ungdommer i alderen 15-21 år som er interessert i sommerjobb benytter det enkle søknadsskjemaet dere finner i neste avsnitt og sender inn til kontaktperson i LiST. 

Tilskuddet gis som et lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar inn ungdom i alderen 15-21 år til sommerarbeid.

Ønsker du å tilby ungdommen sommerjobb? Les informasjonen i avsnittet under og send inn registreringsskjema til kontaktpersonen i LiST.