Bokbussrute for vår 2022:

Ven oppvekstsenter kl. 11:45 - 12:45

Bokbussens rute Ven Oppvekstsenter.