Bokbussrute for vår 2020:

Ven oppvekstsenter kl. 11.45 - 12.45

Torsdag: 

9. januar, 27. februar, 23. april, 28. mai

Kultur- og  bibliotekbussens rute finner du her.