Bokbussrute for høst 2021:

Ven oppvekstsenter kl. 12:15 - 13:15

Torsdag: 

2. september, 21. oktober, 25. november

Kultur- og  bibliotekbussens rute finner du her.