Varsling ved viltpåkjørsel/skadet vilt
 
Om uhellet er ute og du har kjørt på vilt, har du plikt til å melde i fra.

Ved viltpåkjørsel gjør du følgende:

  1. Ta straks på deg refleksvest/markeringsvest.
  2. Få oversikt over eventuelle skadde personer, gi førstehjelp/ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  3. Ring 91534191 og følg instruksjoner, hvis ikke svar ring politiet 02800 og følg instruksjoner.
  4. Ligger dyret i vegbanen sett ut varseltrekant.
  5. Merk stedet med viltbånd, plastpose eller lignende.
  6. Hvis mulig merk/vis også fluktretning om dyret løp fra stedet. Dette letter muligheten for sporhund å finne stedet.
  7. Følg aldri etter et skadd dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven.

Ha alltid viltbånd i bilen. I Heim kan du få dette hos Servicekontoret, og hos viltansvarlig i kommunen.

Plikter ved trafikkuhell:

  • Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart å ikke melde i fra.

Lov om vegtrafikk §12: "Enhver som er i nærheten skal straks delta i tiltak som uhellet gir grunn til ved skade på person eller dyr".