Egenberedskap

"DU ER EN DEL AV NORGES BEREDSKAP".

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett.
Nettopp der ligger vår største svakhet.

 

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest.  Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og
hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre står vi rustet som samfunn.  Sammen er vi forberedt".
Cecilie Daae, direktør i DSB.

Det er flere forhold som gjør at man kommer med egenberedskapsråd til befolkningen.  Klimaendringene har bidratt med mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som f.eks strøm, vann og mobilnett. 

I begynnelsen av desember 2018 mottok alle landets husstander brosjyre om egenberedskap fra DSB.
Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidet sammen med Oslo kommune.
Målet er å styrke befolkningens bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur.
Dersom noen ikke har mottatt denne brosjyren, kan den lastes ned her