“Fritidsklubben skal være så spennende at ungdommen ønsker å være der  

og så trygg at foreldrene lar dem få lov.”

 - fra Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025

Heim Fritidsklubb er en samlingsplass for ungdom. Heim kommune drifter 2 fritidsklubber.

Halsahallen (Liabø)
Mandager kl. 17.00 - 21.00

KulØr'n (Kyrksæterøra)
Onsdager kl. 18.00 - 21.30
Fredager kl. 19.00 - 23.00

Åpningstidene følger skoleruten.

Fritidsklubben er åpen for all ungdom fra 8.trinn til 23 år. Gratis inngang.

Det er 4 ansatte klubbmedarbeidere, i tillegg til klubbleder.

Regler

 • Fritidsklubben aksepterer ikke rus, mobbing, vold eller kriminalitet.
 • Kommer du ruspåvirket til fritidsklubben vil du og foresatte bli kalt inn til møte, og det vil medføre bortvisning fra klubben i en periode.
 • Alle skal vise hverandre respekt uansett etnisitet, politiske holdninger, seksuell legning, religion og forøvrig normal folkeskikk. 

Aktiviteter

 • Aktiviteter

 • Musikk
 • Biljard, air hockey, bordtennis og fotballspill
 • Sjakk, kortspill, brettspill
 • PlayStation 
 • Kiosksalg
 • Det er forskjellige aktiviteter på Halsahallen og KulØr'n.

Fritidsklubben arrangerer også forskjellige turer og andre aktiviteter i løpet av året etter ønske fra ungdommene, som f.eks.:

 • Bowlingturer
 • Pirbadet/Atlanterhavsbadet
 • Gokart
 • Lazermaxx
 • Trampolinepark

Utleie av lokaler på KulØr'n

Pga av utfordringer med renhold leier vi for tiden ikke ut fritidsklubbens lokaler på helg.

Fritidsklubbens lokaler kan leies ut til div. arrangement.
Arrangementet må avsluttes innen kl. 23.

Lokalene er tilrettelagt for funksjonshemmede.