Beskrivelse

Det finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. (J.fr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3).

Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Koordinerende enhet er organisert i team i enhet Helse og mestring.