Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD/KAD)

I forbindelse med at St. Olavs Hospital har sagt opp avtalen om drift av ØHD-senger i det interkommunal samarbeidet, vil ØHD-tilbudet i Heim kommune fra mandag 27.05.24 kl. 08.00 gjennomføres på Heim helsesenter avdeling Kyrksæterøra og avdeling Liabø. Det er satt av en sengeplass på hvert av sykehjemmene, totalt 2 plasser til dette tilbudet. 

Tjenesten gjelder for pasienter som kommunen har ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp-behandling til, jfr. helse og omsorgtjenesteloven § 3-5.

Tjenesten er et allmennmedisinsk tilbud til pasienter som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for å innlegges i sykehus. Det er kun leger fra kommunen som kan foreta innleggelse på kommunal ØHD seng (KAD). Før innleggelse skal pasienten være undersøkt av lege i kommunen. Dette kan utføres av fastlege i Heim kommune, legevaktslege i Orkdalsregionen eller legevaktslege i HAS-samarbeidet (Halsa, Aure, Smøla). Innleggelse skal meldes til vakthavende sykepleier på det aktuelle sykehjemmet. Behandlingsplan og plan for videre legetilsyn skal foreligge slik at vi sikrer at pasienter mottar forsvarlig og effektiv helsehjelp ved innleggelse ØHD. 

Sist oppdatert 29. mai 2024