Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei og trafikk

Logo trafikksikker kommune

Trafikksikkerhet

Heim kommune er en trafikksikker kommune. Vi jobber for å nå nasjonal visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken (nullvisjon). 
Gatelys

Gatelys

Heim kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veier, gang- og sykkelveier og på veier vi drifter for Statens vegvesen Vedlikehold...
Bro 2

Kaier og bruanlegg

Heim kommune eier og har ansvaret for 18 bruer og 7 kaianlegg.
Strøbil

Vintervedlikehold

Heim kommune har ansvar for vintervedlikeholdet på ca 120 km vei, og plasser. Alt vintervedlikehold utfører av 9 forskjellige entreprenører fordelt...
Gravemaskin 2

Graving i kommunal grunn og offentlig veg

Graving på kommunal grunn og i det kommunale vegnettet og i tilhørende side- og grøntarealer er søknadspliktig. Søknad Ved behov for graving i a...
Klipping av hekk

Klipp hekker, busker og trær

Klipping av hekker og busker inn mot vei før snøen kommer Heim kommune vil oppfordre alle til å klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at ...
Hull i vei

Drift og vedlikehold av kommunale veger

Heim kommune har driftsansvar for ca 120 km vei, derav 54,5 km fast dekke og 65,6 km grusvei. Inkludert gang og sykkelstier og parkeringsplasser. V...