Helseplattformen stauts pr. desember 2023

Heim kommune signerte tjenesteavtalen med Helseplattformen  den 31.05.2023. Avtalen betyr at Heim kommune har inngått avtale med Helseplattformen AS om innføring av Helseplattformen i kommunen.

Oppdatert status for Midt-Norge

Per 16.oktober 2023 bor 75 prosent av regionens innbyggere i en kommune som enten har innført Helseplattformen eller som har inngått avtale om å innføre løsningen. Det utgjør 34 av i alt 66 kommuner. Ca. 28 000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruker nå Helseplattformen som arbeidsverktøy. Det er mer enn halvparten av alle som jobber i helsetjenesten i regionen.

Kartet over Midt-Norge (under) viser overordnet status for Helseplattformen per 16.oktober 2023. De grønne kommunene har enten innført Helseplattformen eller vedtatt å innføre løsningen i sin kommune. 

Les mer om Helseplattformen her

 

Oversikt kommuner Helseplattformen