Næringsfond - tilskudd til nydyrking

Formål
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for nydyrking i Heim kommune. Nydyrking av jordbruksjord er tidkrevende og kostbart. På bakgrunn av dette skal nydyrkingstilskuddet være med på å redusere kostnadene til nydyrking.

Søknader
Søknad skal omfatte konkrete planer for nydyrking. Det behøves ikke kostnadsoverslag, men det skal oppgis om nydyrkingen utføres av entreprenør eller av privatperson. I tillegg skal det oppgis antall dekar som skal oppdyrkes, samt om arealet er på myrjord eller ikke. Kommunale næringsfond kan bare tildeles på grunnlag av søknad. Kommunen skal motta og behandle alle søknader i søknadsportalen hos Regionalforvaltning.

Følg lenken til søknadsskjema på regionalforvaltning.no.

Last ned vedtekter for næringsfond - tilskudd til nydyrking i pdf format

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet sine hjemmesider er en samleportal for eiendom, skog, miljø, produksjon, marked, erstatning, naturskade mm.   

Tilskuddsordninger for jordbruk
Følg lenken til landbruksdirektoratet.no for en oversikt over tilskuddsordninger for jordbruk

 

Tilskuddsordninger for skogbruk
Følg lenken til landbruksdirektoratet.no for en oversikt over tilskuddsordninger for skogbruk

Statsforvalteren

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2022

19. april 2022 ble det publisert ny veileder for regionale miljøtilskudd for gårdsbruk i Trøndelag.  Statsforvalteren oppfordrer til at ordningene benyttes, og det er behov for at informasjon kunngjøres.    

Til sammen er det 23 miljøtiltak det kan søkes tilskudd for. Ta en sjekk på om det f. eks er ett eller flere tiltak som er aktuelt for deg å søke på. Søknadsfrist for ordningene er 15. oktober, som vi kommer tilbake til, men en bør sette seg inn i ordningene og vilkår for å søke allerede nå til sommeren.

Kommunen oppfordrer spesielt flere til å se på ordningen om tilskudd til beiting av verdifullt jordbrukslandskap.

Lenke til informasjon om regionalt miljøtilskudd 

 


Velg Melk satsningsprosjekt

VELG MELK var et satsingsprosjekt ved å tilby økonomisk hjelp til å skape bedre kunnskapsgrunnlag for veivalg for framtida. Satsinger framover som vil angå bonde, samboer eller ektefelle, men også neste generasjon.


Følg lenken for informasjon om støtte til rådgivning - velg melk prosjektet

Miljødirektoratet

For informasjon om erstatning for drept sau kan du følge lenken til miljodirektoratet.no.

Innovasjon Norge

For informasjon om diveres tilskuddsordninger innenfor landbruk hos Innovasjon Norge følge lenken til innovasjonnorge.no.

Lokale retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til skogsveier m.v 2023

Last ned retningslinjene for tilskudd til skogsveier her 

 

Retningslinjer for tilskudd NMSK skogkultur - Heim og Hitra 2023

Last ned retningslinjene for tilskudd til skogkultur her