Vannkvaliteten for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i fra innholdet av tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier - (TKB) og intestinale enterokokker - (IE). Dette er bakterier som er tegn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I de europeiske normene (2006) blir den bakteriologiske vannkvaliteten vurdert og delt i tre tilstandsklasser:

Utmerket God Dårlig
<250 TKB pr. 100ml. 250 - 500 TKB pr. 100ml. >500 TKB pr. 100ml.
<100 IE pr. 100ml. 100 - 200 IE pr. ml. >200 IE pr. 100ml.

(Det er ulike grenseverdier for ferkvatn og sjøvatn. Her er alt etter grenseverdiene som er for sjøvann. Den er også strengere enn for ferskvatn).

Badeplasser i kommunen

Fjærvika, Knarrbukta, Valsøya, Bottensanden, Enge, Langkunesset,Heimsvatnet