Som kommunepsykologer har vi følgende arbeidsområder:

 • Lavterskel behandling for milde til moderate psykiske lidelser, individuelt eller i gruppe, opptil ti samtaler.

     Henvendelser rettes til psykisk helse og rus, og fordeles i teamet.

 

 • Bidra til psykisk helsefremmende lokalmiljø, blant annet ved å
  • delta på plan- og utviklingsarbeid, f.eks. tjenesteutvikling, helsefremmende tiltak på skoler og barnehager, planarbeid.
  • veiledning og fagstøtte rett mot andre yrkesgrupper, kommunale tjenester, lag og foreninger, samt bedrifter lokalisert i Heim kommune.
  • undervisning og kompetanseheving på psykisk helse.

          Henvendelser rettes direkte til kommunepsykologene.

 

Eksempler på kompetanseområder til en psykolog:

 • Barns utvikling
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Tilknytning
 • Psykiske lidelser
 • Følelser
 • Atferd
 • Bekymring og grubling
 • Livskriser
 • Stressmestring
 • Relasjoner
 • Rus
 • Motivasjon
 • Gruppedynamikk
 • Selvfølelse
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Traumer