StikkUt er en årlig turkassetrim med turmål rundt omkring i kommunen. Turkassetrimmen starter 1. mai og varer til og med 31. oktober, og ved hvert turmål er det kasse og bok.

Friluftsrådet  har egen StikkUT nettside hvor den elektroniske registreringen skjer. Her kan alle "samle" på turer både i sin egen kommune og i de andre medlemskommunene.

Turene skal være fra de lette (grønn løype) der alle kan ferdes trygt og det kreves ingen spesielle ferdigheter, til krevende turer (rød løype) for erfarne turgåere med god utholdenhet. til alle turmålene er det skrevet gode turbeskrivelser og det er satt opp skilt som viser at det er StikkUT tur, samt stedskilt.

 

Kontaktpersoner:

Lars Wiik 

Kontaktperson Heim kommune

Tlf: 90662988

e-post: lars.wiik@heim.kommune.no

 

Liv Synnøve Hoel

Prosjektleder friluftsrådet

Tlf: 93685408

e-post: liv@friluftsraad.no