Sentraladministrasjon

Kommunedirektør

Ola Morten Teigen

E-post

Tlf: 992 57 050 


Assisterende kommunedirektør

Anita Ørsal Oterholm

E-post

Tlf: 938 55 035 

 

Sentraladministrasjonen i Heim kommune består av Kommunedirektør med Utviklingsavdelingen og Servicekontor.
Administrasjonen er lokalisert i rådhuset sentralt beliggende i Kyrksæterøra sentrum.

I tillegg til å utøve stabs- og støttefunksjoner, har sentraladministrasjonen en overordnet myndighet i forhold til enhetene, og er også knutepunkt mot kommunens politiske styringssystem.

Tekniske tjenester

Kommunalsjef Teknisk

Magne Jøran Belsvik


E-post

Tlf: 413 33 353

 

Tekniske tjenester er enheten i Heim kommune som arbeider med saker under kategorien "Bygg og eiendom", samt "Næring, landbruk og viltforvaltning".
Under området finner en orientering om enheten, bolig, vann/avløp/renovasjon, brann/feiing, leie og utleie, vei, miljø/friluft og planer.
Enheten holder til i Sodvinbygget - adresse Hollaveien 2, Kyrksæterøra.  

Oppvekst og utdanning

Kommunalsjef Oppvekst

Anita Ørsal Oterholm

E-post

Tlf: 938 55 035 

 

 

Sodin skole og SFO

Rektor

Hege Daaland

E-post

Tlf: 911 00 573

Ansvar

 

Svanem skole og SFO

Rektor

Jostein Sørflaten

E-post
Tlf: 902 31 339

Ansvar

Vinjøra skole og SFO

Rektor

Jostein Sørflaten

E-post
Tlf: 902 31 339

Ansvar

 

Halsa barne- og ungdomsskole

Rektor

Øyvind Rasmussen

E-post
Tlf: 41224173

 

 

Ansvar

Ven Skole

Rektor

Kristin S. Follett

E-post

Tlf: 916 97 156

Ansvar

Rådgiver oppvekst

Siv Tove Sødal

E-post

Tlf: 414 73 157

Bakkely enhetsbarnehage

Enhetsleder

Elin B. Bakken

E-post

Tlf: 900 36 591

Ansvar

 

Grøtnes enhetsbarnehage

Enhetsleder

Eli S. Ulen

E-post

Tlf: 482 76 527

Ansvar

 

Ven avedelingsbarnehage

Enhetsleder

Eli S. Ulen

E-post

Tlf: 482 76 527

Ansvar

 

Liabø barnehage

Enhetsleder

Anita Henden

E-post

Tlf: 415 11 938

 

Ansvar

Svanem avdelingsbarnehage

Enhetsleder

Elin B. Bakken

E-post

Tlf: 900 36 591

Ansvar

 

Halsanaustan familiebarnehage

Enhetsleder

Anita Henden

E-post

Tlf: 

Ansvar

 

Vinje avdelingsbarnehage

Enhetsleder

Elin Bondhus Bakken

E-post

Tlf: 990 27 509

Ansvar

 

Valsøyfjord barnehage

Enhetsleder

Anita Henden

E-post

Tlf: 415 11 938

 

Ansvar

PP-leder

MARIT JOHANNE SÆTHER

E-post

Tlf: 98882324

Kultur

Kommunalsjef Oppvekst

Anita Ørsal Oterholm

E-post

Tlf: 938 55 035 


Enhetsleder kultur

Reidar Klungervik

E- post

Tlf: 976 96 710

 

Ansvar

Helse, mestring og familie

Kommunalsjef Helse, mestring og familie

Inger-Lise Øyan Waade

E-post

Tlf: 950 45 743 


Kommuneoverlege

Cecilie Hatlenes

E-post

Tlf:

 

Enhetsleder Helse og mestring 

Konstituert enhetsleder

Kristine Bratset

481 99 868

Epost

 

Ansvar

Hjemmetjenesten Kyrksæterøra

Sykehjem Kyrksæterøra

Psykisk helsearbeid

Ergo-/fysioterapi

Hjemmetjenesten Liabø

Sykehjem Liabø

 

 

 

 

Helsestasjonen

Kommunalsjef Helse, mestring og familie

Inger-Lise Øyan Waade

E-post
Tlf: 950 45 743

 


Enhetsleder

Barnevern

Kommunalsjef Helse, mestring og familie

Inger-Lise Øyan Waade

E-post

Tlf: 950 45 743


Enhetsleder

Mona Storsveen Forren


 
Ansvar: