Hjelpen kan bestå i: 

  • Gi direkte behandling på bakgrunn av logopedisk utredning 
  • Veilede foresatte/pårørende eller personalet i barnehage, skole eller andre institusjoner som personen er knyttet til
  • Kartlegge ytterligere for videre henvisning

 

Logoped jobber ut fra to nivå:
 

  1. Logopedhjelp som lavterskeltilbud
  2. Logopedhjelp etter vedtak/del av vedtak om spesialundervisning

 

  1. Logopedhjelp som lavterskeltilbud:

Her bruker vi kun samtykkeskjema og hjelpen kan utøves i form av:

  • 10  – 15 økter direkte arbeid med barn samt veiledning foreldre (evt.  ansatte barnehage/skole)
  • Observasjon og veiledning til barnehage og skole (evt. andre institusjoner)
  1. Logopedhjelp etter vedtak eller del av vedtak om spesialundervisning


 

Kontaktinfo kommunal logoped

Bente Forren Vaagan

Tlf: 906 60 321

Epost