Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

Årsaker til sosiale ulikheter i helse. «Regnbuemodellen» til Dahlgren og Whitehead.  Kilde: Folkehelseinstituttet, 2018b (etter Whitehead og Dahlgren, 1991

Folkehelseoversikten

God oversikt og rett kunnskap gir oss de beste forutsetninger for å velge riktige mål og strategier i kommunens langsiktige planverk. Folkehelseoversi...
livsgledehjem

Leve hele livet i Heim

Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet ...