Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelse

På bildet: Støvelkasting under Generasjonslekene

Generasjonslekene i Heim - 2024

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer Generasjonslekene igjen i 2024!Heim kommune er en av over 50 kommuner over hele landet som skal arranger...
Årsaker til sosiale ulikheter i helse. «Regnbuemodellen» til Dahlgren og Whitehead.  Kilde: Folkehelseinstituttet, 2018b (etter Whitehead og Dahlgren, 1991)

Folkehelseoversikten

God oversikt og rett kunnskap gir oss de beste forutsetninger for å velge riktige mål og strategier i kommunens langsiktige planverk. Folkehelseoversi...
Logo: ABC for god psykisk helse i Heim kommune

ABC for god psykisk helse

Hvordan står det til med din ABC?Heim kommune er en av seks kommuner i Trøndelag som deltar i fylkeskommunes ABC-prosjektet som har som mål å øke hels...
Plakat: Et mer demensvennlig samfunn. Logo Nasjonalforeningen for folkehelsen

Et mer demensvennlig samfunn

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir hverdagen...
Illustrasjon: Aktive eldre ut i naturen

Planlegging av egen alderdom

Hvordan blir din hverdag som senior?Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Og allerede fra...
Bilde: Et livsglede barnehage på besøk på et livsglede hjem

Livsglede for eldre

Livsglede for eldre er en ideelle stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre gjennom sertifiseringsordninger for sykehjem, skol...
Illustrasjon: Eldre som danser sammen

Leve hele livet i Heim

Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet ...