Organisering

Gruppen er flerfaglig sammensatt og har bred kompetanse på krisearbeid og krisereaksjoner. Gruppen ledes av seksjonsleder Helse og Mestring Kyrksæterøra, Kristine Bratset.

Psykososialt kriseteam i Heim kommune består av:

  • Fagkoordinator Psykisk helse og rus, kommunepsykolog/ psykologspesialist
  • Kommunepsykolog/ psykologspesialist
  • Helsesykepleier/ psykiatrisk sykepleier
  • Psykiatrisk sosionom
  • Seksjonsleder Liabø
  • Seksjonsleder Kyrksæterøra
  • Enhetsleder Helsestasjonen
  • Enhetsleder Helse og mestring Kyrksæterøra 
  • Sogneprest 

Kommuneoverlege kontaktes ved behov. Gruppen organiserer seg internt i forhold til sine arbeidsoppgaver.

Gruppens medlemmer har ikke vaktordning, men møter etter utkalling, dersom vi har mulighet for det.