På grunn av kommunesammenslåing ble feieavgift dessverre ikke klar til fakturering på 1. termin, det er derfor fakturert for to terminer på 2. termin. Dette gjelder kun i år, feiing vil bli fakturert hver termin heretter.

Avgift for feiing/tilsyn innkreves årlig og fordeles over alle faktureringsterminer. Kostnaden blir fordelt over antall år etter feiehyppighet.

For spørsmål ang. avgift for feiing/tilsyn, ta kontakt med Reidulf Myren på tlf. 970 90 715.

 

Frist for beregning av eiendomsskatten for inneværende år var ikke ferdig før 1. mars, og gebyr for eiendomsskatt var av den grunn ikke med på 1. termin. Eiendomsskatten er delt på 6 terminer, og 1. og 2. termin er derfor fakturert på termin 2.

Alle med beløp under kr. 500,- er fakturert på 2. termin, gjeldende hele året.

For spørsmål ang. eiendomsskatt, ta kontakt med eiendomsskattekontoret på tlf. 902 10 047.