Avgift for feiing/tilsyn innkreves årlig og fordeles over alle faktureringsterminer. Kostnaden blir fordelt over antall år etter feiehyppighet.

For spørsmål ang. avgift for feiing/tilsyn, ta kontakt med Reidulf Myren på tlf. 970 90 715.

 

Eiendomsskatten er fordelt på 6 terminer.  Frist for utskrivning av eiendomsskatt er 1.mars, derfor er krav for utlignet skatt ikke med på fakturaen på 1.termin (februar) men to terminer er fakturert på 2.termin (april).

 

For spørsmål ang. eiendomsskatt, ta kontakt med eiendomsskattekontoret på tlf. 72 46 00 00.