Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Generelt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Det er den eneste inntekten kommunen selv rår over og det er kommunestyret som vedtar om kommunen skal ha eiendomsskatt. Eiendomsskattevedtak må vedtas hvert år som en del av årsbudsjett/handlingsplan for Heim kommune. Eiendomsskattesatsene kan være mellom 1 og 7 promille for næring og mellom 1 og 5 promille for bolig/fritidsbolig i 2020.

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Kriterier/vilkår


Fattes i budsjettsaken hvert år som en del av årsbudsjett/handlingsplan for Heim kommune.

Utdrag fra det som omhandler eiendomsskatt: Se dokument.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.

Eigedomsskattelova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Du har rett til å gjøre deg kjent med dokumenter i saken, jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 18, 19. Det opplyses videre om at eiendomsskattekontoret har veiledningsplikt i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11. Slik veiledning kan du få ved å kontakte eiendomsskattekontoret.

Vedlegg


Saksbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

Saksbehandlingstid


Kontakt

Ansvarlig eiendomsskatt

Eva Randi Oldervik

E-post

Tlf: 91352780

Tjenesten oppdatert: 25.02.2021 14:25