Når blir systemet brukt?

Heim kommune informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig.
Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre registre for å kunne nå ut med informasjon til deg:

 • Privatpersoner;
  Kontaktinformasjon hentes fra "Kontakt og reservasjonsregisteret" til Difi.
  Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret.
  Det fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra..

  Oppdatering av dine opplysninger, kan foretas her;
  https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 
 • Bedrifter;
  Ved varsling av bedrifter, blir bedriften varslet med bakgrunn med oppføring i Enhetsregisteret.
 • Tilleggsregister;
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.
  Se - htpps:varslemeg.no

Har du ikke blitt varslet?

 1. Er du folkeregistrert på din adresse?
  Det kan du kontrollere og endre her: 
  https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
 2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?
  htpps://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert, kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i Tilleggsregisteret.
Husk å endre dersom du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister:
htpps://www.varslemeg.no  (velg tilleggsoppføring - legg til ditt telefonnummer - velg privat).

Sårbare virksomheter:

Tilleggsregisteret knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom det sendes ut SMS fra kommunen.
Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å kunne drive virksomheten.
Eks.: sykehus og medisinske sendtre, Alders- og sykehjem, Leger og tannleger. Barnehager og skoler, Næringsmiddelprodusenter, Restauranter og kafeer.
Du kan registrere deg her:
htpps://www.varslemeg.no/ velg tilleggsoppføring - legg til ditt telefonnummer - velg bedrift.