Forside strategisk næringsplan Orkdalregionen[1].JPG 

Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen (last ned PDF)

 

Forside strategisk næringsplan Hemne[2].JPG 

Strategisk næringsplan for Hemne kommune (last ned PDF)

 

Forside temaplan næring Halsa[2].JPG 

Temaplan for næring, Halsa kommune (last ned PDF)