Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Generelt

Ved søknad om serveringsbevilling, eller ved skifte av styrer ved en virksomhet som driver med servering, må det avlegges en etablererprøve.  I tillegg må styrer og stedfortreder godkjennes av bevillingsmyndigheten, dvs kommunestyret.

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Kr. 400,- pr. avlagt prøve.

Samarbeidspartnere


Lover

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift om etablererprøve - serveringssted
Serveringsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse Servicekontoret Heim kommune, Trondheimsveien 1, Kyrksæterøra.

Saksbehandling

Iverksettes så snart som mulig etter henvendelse, senest etter 14 dager.

"Vi lover..."

Kommunen stiller lokale hvor kandidaten kan avlegge prøven, tidspunkt må avtales på forhånd.

Etter avlagt prøve rettes denne av medarbeider ved servicekontoret.  Meddelelse om bestått prøve - eller ikke - gis kandidaten så snart prøven er rettet.

Kontakt

Leder Servicekontoret Arnt J. Moen, tlf. 48075259.

Saksbehandler Liv M. Engvik, tlf. 95420435.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 13:48