Hva er HIPS?

Et interkommunalt botilbud/ overgangsbolig for personer som har utfordringer med rus/ psykisk helse, og som trenger en trygg arena for kortere eller lengre tid.

HIPS er et alternativ for oppfølging:

  • av personer på veg inn/ ut av helseforetak/ behandling
  • av personer som har gjennomgått avrusning, korttids-behandling i påvente av videre behandling
  • av personer som trenger stabilisering før overføring til eget hjem (LAR - behandling, fysisk/ psykisk helse)
  • av personer som trenger en forberedende arena før innflytting til eget hjem/ kost, renhold, innkjøp/ økonomi m.m.
  • for personer med sammensatte psykiske/ rusrelaterte utfordringer som trenger rulleringsopphold/ avlastning/ helsefremmende aktivitet

Innhold:

6 fokusområder/arbeidsverktøy:
Egen helse – Økonomi – Bolig – Nettverksbygging – Arbeid – Aktivitet.


HIPS har gjennom mange år stått i et aktivt samarbeid med flere omliggende kommuner ved salg av plasser. Både for langtids- og korttidsbolig for personer med store sammensatte problemer.

HIPS ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for å tilpasse/ utvikle tilbudet etter behov i kommunene!

Tilbud

Langtids/korttids boliger med heldøgns personalbase for personer med rus/ psykiske utfordringer.

Eiere

Tilbudet gjelder både for eierkommune og omliggende kommuner/helseforetak

Opphold

For å få innvilget bolig ved HIPS må det foreligge en økonomisk garanti for opphold fra kommune/ helseforetak.

Inntakstiden er kort på HIPS.

Pris: Kr. 2.400,- pr. døgn pluss kost: Kr. 154,- pr. døgn

Kontaktinformasjon

Adresse: 

Glåmsmyrvegen 16
6683, Vågland

Telefon: 911 60 379

Ta kontakt for mer informasjon.

Seksjonsleder Gunhild Megård

e-post: gunhild.megard@heim.kommune.no

Telefon: 97 66 02 83