Organisering

Gruppen er flerfaglig sammensatt og har bred kompetanse på krisearbeid og krisereaksjoner.  Gruppen vil fra 01.01.2020 ha 2 kontaktpersoner som begge har vært ledere i de respektive gamle kommuners psykososiale team.  Ved behov for kontakt / bistand fra psykososial støttegruppe:

Gruppen organiserer seg internt i forhold til sine arbeidsoppgaver.

Gruppens medlemmer har ikke vaktordning, men møter etter utkalling, dersom vi har mulighet for det.

Teamet vil bli reorganisert i løpet av januar 2020.