Psykisk helse og rus i Heim kommune har sammen med Oppdal, Rennebu, Holtålen, Midtre Gauldal, Skaun og Rindal, etablert et interkommunalt brukerpanel. 

Brukerpanelet består av brukere, erfaringskonsulenter og pårørende som har erfaringer med psykisk helse og rustjenester. 

Målet med brukerpanelet er å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen når vi utvikler tjenestene våre. 

Brukerpanelet og ledere/fagkoordinatorer i Psykisk helse og rus møtes fire ganger i året. 

Brukerpanelets oppgave er å ta imot innspill fra andre brukere og pårørende, som de tar med seg inn på tjenestenivå.  På oppdrag fra kommunene gir de også tilbakemelding på kommunens planarbeid. 

Les mer om brukerpanel og om Julie Høvik fra Heim ved å følge lenke til: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Du kan også kontakte brukerpanelet via epost:  Fjellregionbrukerpanel@gmail.com .

 

Bilde: NAPHA - Julie fra Heim om brukerpanel