Tjenesten består av et team på tre personer, og fysioterapeutenes arbeidsområder er blant annet:

  • Fysioterapi til barn og unge

  • Forebyggende helsearbeid

  • Hverdagsrehabilitering

  • Rehabilitering av pasienter på korttidsavdelingen

  • Fysioterapi til voksne med sammensatte behov

Fysioterapeutene jobber med funksjon og bevegelse for å fremme god helse, motorisk utvikling og sosial deltakelse, samt redusere kroppslige plager.

Alle under 18 år, samt voksne/eldre med tverrfaglige hjelpebehov som krever samhandling mellom tjenester vil bli prioritert i den kommunale fysioterapitjenesten.